Vill du verkligen logga ut från kontot?

Certifikat

Prestandadeklaration (DoP - Declaration of Performance) nr 400/03/1 i enlighet med bilaga III till EU:s förordning 305/2011 för följande produkter: tvättställ, badkar, duschkar gjorda av gjutmarmor.
Produkt Grundläggande egenskaper Resultat Standard
Tvättställ CA – cleanability (rengöringsbarhet) Kompatibel EN 14688:2006
LR – load resistance (belastningsmotstånd) Kompatibel – vägghängda tvättställen
N/A – andra tvättställen
OF – outflow (utflöde) CL – 25 tvättställ med överflöde
CL – 00 tvättställ utan överflöde
DA – durability (hållbarhet) Godkänt
Duschkar CA – cleanability (rengöringsbarhet) Godkänt EN 14527:2006 +A1:2010
DA – durability (hållbarhet) Godkänt
Badkar CA – cleanability (rengöringsbarhet) Godkänt EN 14527:2006 +A1:2010
DA – durability (hållbarhet) Godkänt

* Prover genomfördes vid Instytut Techniki Budowlanej, som är medlem i den europeiska organisationen för teknisk bedömning (EOTA, European Organisation of Technical Assessment)

Brandmotstånd
Egenskap Standard Klassificering/resultat Testad av
Den europeiska klassificeringen baseras på testdata från metoder som mäter reaktion vid brandpåverkan EN 13501-1:2007 A1:2009 E – innebär att produkterna kan för en kort tid motstå liten låga utan att sprida brand Instytut Techniki Budowlanej, medlem i den europeiska organisationen för teknisk bedömning (EOTA, European Organisation of Technical Assessment)
Testmetod Klassificeringskriterier Ytterligare klassificering Klassificering
EN ISO 11925-2L
15 s exposure
Fs ≤ 150 mm
inom 20 s
Brinnande droppar/partiklar E
Motståndskraft mot temperaturförändringar*
Egenskap Standard Beskrivning Klassificering/resultat Godkännande av dokumentet
Motståndskraft mot temperaturförändrin-gar EN 14688:2006 Marmite gjutmarmor har genomgått prover vid temperaturer av 70°C och 15°C. Inga brister (sprickor, repor, stötar, etc.) har funnits Provrapport nr LOW 01
-1224/11/R03OWN
Motståndskraft mot temperaturförändrin-gar CSA B45.5-11/IAPMO Z124-2011 Marmite gjutmarmor har genomgått tester vid temperaturer på 65°C och 10°C. Inga brister (sprickor, repor, stötar, etc.) har funnits Testrapport nr LOW01
-1224/11/R03OWN

* Testerna genomfördes vid Instytut Techniki Budowlanej, som är en medlem i den europeiska organisationen för teknisk bedömning (EOTA, en. European Organisation of Technical Assessment).

Beständighet mot kemikalier och färgämnen **
Typ Reagens Borttag-nings-metod Effekt Klassifi-cering Godkännan-de av dokumentet
Syror Ättiksyra
(CH3COOH) 10 % v/v
Avjoniserat vatten Ingen missfärgning (fläckar) eller skador på den användbara ytan har funnits CE Testrapport nr LOW01-1224/11/ R03OWN
Baser Natriumhydroxid
(NaOH) 5 % v/v
Avjoniserat vatten Ingen missfärgning (fläckar) eller skador på den användbara ytan har funnits CE Testrapport nr LOW01-1224/11/ R03OWN
Alkoholer Etanol (C2H5OH)
70 % v/v
Avjoniserat vatten Ingen missfärgning (fläckar) eller skador på den användbara ytan har funnits CE Testrapport nr LOW01-1224/11/ R03OWN
Blekningsmedel Natriumhypoklorit (NaOCl) 5 % aktivt klor (Cl2) Avjoniserat vatten Ingen missfärgning (fläckar) eller skador på den användbara ytan har funnits CE Testrapport nr LOW01-1224/11/ R03OWN
Missfärgningsmedel Metylenblått 1%
m/m
Ingen missfärgning (fläckar) eller skador påden användbara ytan har funnits CE Testrapport nr LOW01-1224/11/ R03OWN
Salt Natriumklorid (NaCl) 170g/l, spädd med vatten i en proportion av 50 % Avjoniserat vatten Ingen missfärgning (fläckar) eller skador på den användbara ytan har funnits CE Testrapport nr LOW01-1224/11/ R03OWN
Hårfärg Palette Instant Color (mörka körsbär, rött granatäpple) Clean&Shine medel Det var inte möjligt att ta bort fläcken med avjoniserat vatten eller med aluminiumoxiduppslam-ning. Kan bara tas bort med hjälp av sandpapper. CE Testrapport nr LOW01-1224/11/ R03OWN
Tandkräm Colodent med aloe vera, Colodent super junior, Colgate herbal, Sensodyne, Blend-a-med 3D white lux Avjoniserat vatten Ingen missfärgning (fläckar) eller skador på den användbara ytan har funnits CE Testrapport nr LOW01-1224/11/ R03OWN

* Dessa test utfördes såsom beskrivs i punkt 5.5 i EN 14688: 2006 med alla de kemikalier som anges i tabell 2 i detta dokument.

Beständighet mot färgläggning *
Reagens Effekt Standard Resultat Godkännande av dokumentet
Svart krita Ingen missfärgning (fläckar) eller skador på den användbara ytan har funnits CSA B45.5-11/IAPMO Z124-2011 Kompatibel Testrapport IAPMO, Laboratorium Badawczo-technologiczne, nr: 19641 Kalifornien
Svart skokräm Ingen missfärgning (fläckar) eller skador på den användbara ytan har funnits CSA B45.5-11/IAPMO Z124-2011 Kompatibel Testrapport IAPMO, Laboratorium Badawczo-technologiczne, nr: 19641 Kalifornien
Läppstift Ingen missfärgning (fläckar) eller skador på den användbara ytan har funnits CSA B45.5-11/IAPMO Z124-2011 Kompatibel Testrapport IAPMO, Laboratorium Badawczo-technologiczne, nr: 19641 Kalifornien
Bläck/bläck från bläckhorn Ingen missfärgning (fläckar) eller skador på den användbara ytan har funnits CSA B45.5-11/IAPMO Z124-2011 Kompatibel Testrapport IAPMO, Laboratorium Badawczo-technologiczne, nr: 19641 Kalifornien
Betsaft Ingen missfärgning (fläckar) eller skador på den användbara ytan har funnits CSA B45.5-11/IAPMO Z124-2011 Kompatibel Testrapport IAPMO, Laboratorium Badawczo-technologiczne, nr: 19641 Kalifornien
Druvsaft Ingen missfärgning (fläckar) eller skador på den användbara ytan har funnits CSA B45.5-11/IAPMO Z124-2011 Kompatibel Testrapport IAPMO, Laboratorium Badawczo-technologiczne, nr: 19641 Kalifornien
Te Ingen missfärgning (fläckar) eller skador på den användbara ytan har funnits CSA B45.5-11/IAPMO Z124-2011 Kompatibel Testrapport IAPMO, Laboratorium Badawczo-technologiczne, nr: 19641 Kalifornien
Nikotin Ingen missfärgning (fläckar) eller skador på den användbara ytan har funnits CSA B45.5-11/IAPMO Z124-2011 Kompatibel Testrapport IAPMO, Laboratorium Badawczo-technologiczne, nr: 19641 Kalifornien

* Testet genomfördes enligt beskrivningen i punkt 5.11 B45.5-11 av den amerikanska standarden CSA/IAPMO Z124-2011 titeln ¨Plastic Plumbing Fixtures¨ (Plast hydraulkopplingar), med hjälp av alla de reagenser som anges ovan.

0
You have added (0) products to the NotePad.
Go to the NotePad Clear products